شبکه مجازی مدیریت ایران

IRAN Management Virtual Network

شبکه مجازی مدیریت ایران

IRAN Management Virtual Network

شبکه مجازی مدیریت ایران
این وبلاگ با هدف تبادل اطلاعات بین دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک مخصوص درس تئوریهای مدیریت پیشرفته ایجاد شده است.
با تشکر- بهروز یحیوی

۱۰ مطلب با موضوع «تئوریهای مدیریت پیشرفته :: فایلهای استاد» ثبت شده است

 

عنوان فایل: یادگیری

ارائه دهنده: خانم دکتر طوطیان

 

۰ نظر ۱۸ آذر ۹۴ ، ۱۱:۴۸
بهروز یحیوی

 

عنوان فایل: سیستم باز

ارائه دهنده: خانم دکتر طوطیان

 

۰ نظر ۳۰ آبان ۹۴ ، ۱۸:۵۸
بهروز یحیوی

 

عنوان فایل: نئو کلاسیک

ارائه دهنده: خانم دکتر طوطیان

 

۰ نظر ۰۴ آبان ۹۴ ، ۲۲:۳۲
بهروز یحیوی

 

عنوان فایل: کلاسیک 2

ارائه دهنده: خانم دکتر طوطیان

 

۰ نظر ۲۱ مهر ۹۴ ، ۱۱:۵۱
بهروز یحیوی

 

عنوان فایل: نظریه آشوب

ارائه دهنده: خانم دکتر طوطیان

 

۰ نظر ۱۶ مهر ۹۴ ، ۱۶:۲۷
بهروز یحیوی

 

عنوان فایل: مبانی ساختار سازمان

ارائه دهنده: خانم دکتر طوطیان

 

۰ نظر ۱۶ مهر ۹۴ ، ۰۹:۲۶
بهروز یحیوی

 

عنوان فایل: اندازه،چرخۀ حیات و سیر قهقرایی سازمان

ارائه دهنده: خانم دکتر طوطیان

 

۰ نظر ۱۵ مهر ۹۴ ، ۱۶:۲۵
بهروز یحیوی

 

عنوان فایل: کلاسیک ها

ارائه دهنده: خانم دکتر طوطیان

 

۰ نظر ۱۳ مهر ۹۴ ، ۱۶:۲۶
بهروز یحیوی

 

عنوان فایل: سازمان

ارائه دهنده: خانم دکتر طوطیان

 

۰ نظر ۳۰ شهریور ۹۴ ، ۱۲:۵۶
بهروز یحیوی

 

عنوان فایل: کارگاه مقاله نویسی

ارائه دهنده: خانم دکتر طوطیان

 

۰ نظر ۳۰ شهریور ۹۴ ، ۱۲:۵۵
بهروز یحیوی