شبکه مجازی مدیریت ایران

IRAN Management Virtual Network

شبکه مجازی مدیریت ایران

IRAN Management Virtual Network

شبکه مجازی مدیریت ایران
این وبلاگ با هدف تبادل اطلاعات بین دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک مخصوص درس تئوریهای مدیریت پیشرفته ایجاد شده است.
با تشکر- بهروز یحیوی

۲۰ مطلب با موضوع «تئوریهای مدیریت پیشرفته» ثبت شده است

 

عنوان فایل: ارائه جنگل نظریه های مدیریت

ارائه دهندگان: آقای حاجی زاده

 

 

۰ نظر ۲۰ آذر ۹۴ ، ۱۵:۱۴
بهروز یحیوی

 

عنوان فایل: یادگیری

ارائه دهنده: خانم دکتر طوطیان

 

۰ نظر ۱۸ آذر ۹۴ ، ۱۱:۴۸
بهروز یحیوی

 

عنوان فایل: ارائه محیط سازمان (فصل 3 کتاب ماری هچ)

ارائه دهندگان: آقای محمدی

 

 

۰ نظر ۱۸ آذر ۹۴ ، ۱۱:۳۳
بهروز یحیوی

 

عنوان فایل: ارائه استعاره های سازمان

ارائه دهندگان: آقایان حاجی پور و ذاکری

 

 

۰ نظر ۰۸ آذر ۹۴ ، ۱۶:۰۷
بهروز یحیوی

 

عنوان فایل: سیستم باز

ارائه دهنده: خانم دکتر طوطیان

 

۰ نظر ۳۰ آبان ۹۴ ، ۱۸:۵۸
بهروز یحیوی

 

عنوان فایل: ارائه جهانی سازی و مدیریت تنوع

ارائه دهندگان: خانم نجفی و آقای فرخی

 

 

۰ نظر ۱۶ آبان ۹۴ ، ۱۷:۲۷
بهروز یحیوی

 

عنوان فایل: ارائه نظریه اقتضایی

ارائه دهندگان: آقایان احمدی و عسگرزاده

 

 

۰ نظر ۱۶ آبان ۹۴ ، ۱۷:۲۳
بهروز یحیوی

 

عنوان فایل: ارائه نظریه عمومی سیستم های سایبرناتیک

ارائه دهندگان: آقایان آگینه و برزگر

 

 

۰ نظر ۱۶ آبان ۹۴ ، ۱۷:۱۴
بهروز یحیوی

 

عنوان فایل: ارائه نقد و بررسی تئوری های مدیریت تغییر

ارائه دهندگان: خانم رحیمی و آقای کریمی

 

 

۰ نظر ۰۵ آبان ۹۴ ، ۰۹:۳۹
بهروز یحیوی

 

عنوان فایل: ارائه مسئولیت پذیری و اخلاقیات

ارائه دهندگان: خانم ها ملکی و جنگی

 

 

۰ نظر ۰۵ آبان ۹۴ ، ۰۹:۱۷
بهروز یحیوی