شبکه مجازی مدیریت ایران

IRAN Management Virtual Network

شبکه مجازی مدیریت ایران

IRAN Management Virtual Network

شبکه مجازی مدیریت ایران
این وبلاگ با هدف تبادل اطلاعات بین دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک مخصوص درس تئوریهای مدیریت پیشرفته ایجاد شده است.
با تشکر- بهروز یحیوی

۴ مطلب در آذر ۱۳۹۴ ثبت شده است

 

عنوان فایل: ارائه جنگل نظریه های مدیریت

ارائه دهندگان: آقای حاجی زاده

 

 

۰ نظر ۲۰ آذر ۹۴ ، ۱۵:۱۴
بهروز یحیوی

 

عنوان فایل: یادگیری

ارائه دهنده: خانم دکتر طوطیان

 

۰ نظر ۱۸ آذر ۹۴ ، ۱۱:۴۸
بهروز یحیوی

 

عنوان فایل: ارائه محیط سازمان (فصل 3 کتاب ماری هچ)

ارائه دهندگان: آقای محمدی

 

 

۰ نظر ۱۸ آذر ۹۴ ، ۱۱:۳۳
بهروز یحیوی

 

عنوان فایل: ارائه استعاره های سازمان

ارائه دهندگان: آقایان حاجی پور و ذاکری

 

 

۰ نظر ۰۸ آذر ۹۴ ، ۱۶:۰۷
بهروز یحیوی