شبکه مجازی مدیریت ایران

IRAN Management Virtual Network

شبکه مجازی مدیریت ایران

IRAN Management Virtual Network

شبکه مجازی مدیریت ایران
این وبلاگ با هدف تبادل اطلاعات بین دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک مخصوص درس تئوریهای مدیریت پیشرفته ایجاد شده است.
با تشکر- بهروز یحیوی

۸ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

 

عنوان فایل: سیستم باز

ارائه دهنده: خانم دکتر طوطیان

 

۰ نظر ۳۰ آبان ۹۴ ، ۱۸:۵۸
بهروز یحیوی

 

عنوان فایل: ارائه فصل پنجم کتاب ماری هچ (فناوری)

ارائه دهندگان: خانم ها  فخاریان و سلیمانی

 

 

۰ نظر ۳۰ آبان ۹۴ ، ۱۸:۴۶
بهروز یحیوی

 

عنوان فایل: ارائه جهانی سازی و مدیریت تنوع

ارائه دهندگان: خانم نجفی و آقای فرخی

 

 

۰ نظر ۱۶ آبان ۹۴ ، ۱۷:۲۷
بهروز یحیوی

 

عنوان فایل: ارائه نظریه اقتضایی

ارائه دهندگان: آقایان احمدی و عسگرزاده

 

 

۰ نظر ۱۶ آبان ۹۴ ، ۱۷:۲۳
بهروز یحیوی

 

عنوان فایل: ارائه نظریه عمومی سیستم های سایبرناتیک

ارائه دهندگان: آقایان آگینه و برزگر

 

 

۰ نظر ۱۶ آبان ۹۴ ، ۱۷:۱۴
بهروز یحیوی

 

عنوان فایل: ارائه نقد و بررسی تئوری های مدیریت تغییر

ارائه دهندگان: خانم رحیمی و آقای کریمی

 

 

۰ نظر ۰۵ آبان ۹۴ ، ۰۹:۳۹
بهروز یحیوی

 

عنوان فایل: ارائه مسئولیت پذیری و اخلاقیات

ارائه دهندگان: خانم ها ملکی و جنگی

 

 

۰ نظر ۰۵ آبان ۹۴ ، ۰۹:۱۷
بهروز یحیوی

 

عنوان فایل: نئو کلاسیک

ارائه دهنده: خانم دکتر طوطیان

 

۰ نظر ۰۴ آبان ۹۴ ، ۲۲:۳۲
بهروز یحیوی